Untitled Document
 

 

 

 

 

 

 
사고팔고
 
2019. 07. 11 (23:26)
subject : 붐,세일2장 팝니다
name    : 강홍수     파일첨부 : 190711231856.jpg, 190711232041.jpg, 190711232058.jpg, 190711232136.jpg visit : 580
1.붐(노스,사이즈 165~215): 5만원
2.닐프라이드 4.5노캠 세일(구입후 한,두번 사용했을까 말까하는 거의 새 제품):40만원
3.노스 세일5.5:10만원
    연락처:010-3425-4233

  Content name date hits
붐,세일2장 팝니다  
강홍수
2019/07/11 580